C C C C A+ A A- X

Вписване на искова молба

ВПИСВАНЕ НА ИСКОВА МОЛБА

 

За вписване на искова молба, подлежаща на вписване в Служба по вписванията ищецът в производството по делото следва да представи в Служба по вписванията, следните документи:

Молба за вписване по чл. 571 от ГПК.

Оригинал на искова молба и 2 бр. преписи от същата, като подадената в съда, въз основа на която е образувано гражданското дело не се предоставя на страната. В случай, че ищецът представи с исковата молба, подадена в съда екземпляри от същата, предназначени за вписване, то на регистратурата на съда да се поставя върху тях входящ номер, идентичен с постъпилата искова молба, въз основа на която е образувано делото. При непредставяне на такива екземпляри за вписване, то следва да се издадат заверени преписи от съда копия за вписване, след молба на страната и заплащане на дължимата за това такса.

Копие на вносна бележка за заплатена от страната държавна такса по образуваното гражданско дело.

Скица на имота-оригинал или заверено копие.

Удостоверение за данъчна оценка-оригинал или заверено от съда копие.

Пълномощно, ако молбата се подава от пълномощник.

В случай, че исковата молба е оставена без движение се представя и копие от този акт на съда.

Задължение на страната е да представи посочените документи в Служба по вписванията, както и да върне вписаната искова молба по делото, като при неизпълнение на това следва настъпване на законните последици.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация